LEROY MERLIN
komunikacja wewnętrzna, nośniki multimedialne, biuletyny korporacyjne

ico-close

ico-prev
ico-next

Kreacja materiałów informacyjnych dla działu komunikacji wewnętrznej Leroy Merlin.
Projekty i produkcja niestandardowych nośników multimedialnych. Opracowanie graficzne
i skład biuletynów korporacyjnych, akcje plakatowe, eventy dla pracowników.